Health coaching ( Huấn luyện viên sức khỏe) là gì?

Health Coach là người đồng hành, giúp Khách hàng hiện thực hóa "Mong muốn khỏe mạnh"
 
 
Lễ ký kết xây dựng đào tạo quản lý huấn luyện sức khỏe

5 Cơ hội nghề nghiệp của nghề Health coach như thế nào

 Nghề Health Coach " Có chứng chỉ & được bộ Y Tế công nhận" đang là nghề xu hướng tại Việt Nam, bạn mong muốn dấn thân vào hành trình này nhưng còn e ngại không biết ra trường làm gì? 
 Học viện Health Coach Việt Nam và .................. là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có cấp chứng chỉ Huấn luyện viên sức khỏe (Health Coach). Với chứng chỉ này, Học viên sau khi ra trường có thể làm việc ở 5 vị trí sau:

1. Quản lý, huấn luyện sức khỏe cá nhân và gia đình

Trong suốt quá trình học tập, các học viên luôn có Mentor Coach đồng hành 1:1 cùng cộng đồng hơn 1.200 Health Coach cùng làm nghề. Học viên sau tốt nghiệp có thể lựa chọn trở thành Mentor Coach của Học viện hoặc làm việc tự do - trở thành huấn luyện viên sức khỏe đồng hành 1:1 với các cá nhân hoặc gia đình đang có nhu cầu cải thiện sức khỏe.

2. Kinh doanh thực phẩm lành mạnh, thực phẩm chức năng

Đối với những người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm làm mạnh, thực phẩm chức năng hoặc những người đang có mong muốn kinh doanh lĩnh vực này sẽ sở hữu nhiều lợi thế với nhân dạng Health Coach. Với những kiến thức chuẩn khoa học đã được Bộ Y tế và Bộ LĐTB&XH thông qua, bạn có thể giúp khách hàng chuyển hóa sức khỏe tốt hơn khi sử dụng sản phẩm.

3. Quản lý, điều hành cơ sở chăm sóc sức khỏe chủ động

Ngoài trở thành Mentor Coach của Học viện hoặc làm việc tự do thì Health Coach còn có thể làm việc tại các doanh nghiệp sức khỏe hoặc tự điều hành cơ sở chăm sóc sức khỏe chủ động của riêng bạn.

4. Quản lý huấn luyện viên sức khỏe tại cơ quan, doanh nghiệp

Hiện nay các doanh nghiệp rất quan tâm đến sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của nhân viên, điều này cho thấy cơ hội việc làm rộng lớn của Health Coach.

5. Nhà giao dục chăm sóc sức khỏe chủ động

Health Coach tốt nghiệp từ Học viện không chỉ được đào tạo kiến thức về Dinh dưỡng, Vận động, Bán hàng, Xây dựng thương hiệu cá nhân… mà còn được đào tạo về Coaching - một kỹ năng không thể thiếu của một nhà giáo dục chăm sóc sức khỏe chủ động.