- Xác định rõ vai trò của huấn luyện viên viên dinh dương sức khỏe
- Lấy khách hàng làm trung tâm ưu tiên giúp đỡ khách hàng
- Thay đổi hành vi và lối sống 
- Tăng cường vận động phát triển các thói quen ăn uống lành mạnh

2. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tuyên bố phải rõ dàng, khi có khách hàng thì việc quan trọng nhất thì chúng ta có quy định, có bản ký kết với dịch vụ quá trình giúp đỡ khách hàng sẽ năm trong thỏa thuận. ( dịch vụ cung cấp là gì . khách hàng sẽ cam kết đồng hành điều gì) 
Dịch vụ huấn luyện của bạn không phải là phương pháp điều trị hoặc chuẩn đoán sức khỏe về thể chất hoặc tinh thân
Cách ghi trong quy định thỏa thuận với khách hàng:
- Không cam kết giảm bao nhiêu kg cụ thể
- siêng năng bảo vệ mình khỏi sơ xất trách nhiệm pháp lý
-Đảm bảo rằng khách hàng của bạn không hiệu nhầm dịch vụ của bạn cung cấp

3 Không cam kết đảm bảo 

Luôn rõ ràng nhưng gì bạn làm và không chịu trách nhiệm
khách hàng cần thời gian năng lượng và sự tuân thủ để thay đổi ( vì kết quả phụ thuộc vào khác hàng ) 
Ví dụ: Chúng tôi không thể đảm bảo kết quả của bạn việc bạn tham gia chương trình huấn luyện này
  •  Khách hàng cần nỗ lực, dành thời gian và công sức để đạt được kết quả mà họ hy vọng đạt được
  •  Bạn chỉ đơn giản là không thể đảm bảo một cái gì đó có quá nhiều lỗi của con người

4 Xin phép sử dụng hình ảnh và lời cảm nhận

Ưu tiên sự an toàn, quyền riêng tư và sự thoải mái của khách hàng khi sử dụng lời nói hoặc hình ảnh của họ để quảng bá dịch vụ của bạn 

Phải có sự đồng ý của khách hàng

  • Ghi trong hợp đồng: Đồng ý cho sự dụng hình ảnh và lời cảm nhận của khách hàng
  • Gọi điện ghi âm cuộc gọi
  • Nhắn tin xin phép khách hàng được sử dụng hình ảnh